Materialet på dette website er kun til informative formål, og det omfatter mange forskellige emner om forsikring og andre finansielle produkter og serviceydelser. Selvom nogle af oplysningerne indeholder skattemæssige, juridiske, regnskabsmæssige og lignen de emner, beskæftiger hverken AXA eller dets associerede selskaber, der tilbyder produkterne eller serviceydelserne, eller deres agenter eller associerede selskaber sig med at tilbyde sådan rådgivning. Derudover skal rådgivning om sådanne fo rhold passe til dine særlige omstændigheder. Derfor opfordrer vi dig på det kraftigste om at konsultere dine egne professionelle rådgivere for at undersøge de juridiske, skattemæssige, regnskabsmæssige eller investeringsmæssige aspekter af informationer, der præsenteres på dette website, og hvordan disse aspekter kan påvirke din særlige situation.

DETTE SITE ER IKKE BEREGNET TIL DISTRIBUTION TIL ELLER BRUG AF PERSONER ELLER ENHEDER I ET LAND ELLER EN RETSKREDS, HVOR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER BRUG VIL VÆRE I STRID MED LOKALE LOVE ELLER REGLER. VED AT TILBYDE DETTE SITE OG OPLYSNINGER ELLER PRODUKTER OG SERVICESYDELSER VIA DETTE SITE FORETAGER AXA IKKE DISTRIBUTION AF ELLER ANMODNING TIL PERSONER OM AT BRUGE DETTE SITE ELLER SÅDANNE OPLYSNINGER, PRODUKTER ELLER SERVICESYDELSER I JURISDIKTIONSOMRÅDER, HVOR TILVEJEBRINGELSEN AF DETTE SITE OG SÅDANNE OPLYSNINGER, PRODUKTER OG SERVICEYDELSER ER FORBUDT I HENHOLD TIL LOVEN.

De produkter og serviceydelser, der beskrives på dette website:

  • kan kun fås i Danmark, og
  • er med forbehold af alle gældende love og bestemmelser.

ENKELTE PRODUKTER ELLER POLITIKKERS FINANSIELLE FORPLIGTELSER ER ENE OG ALENE GARANTIVIRKSOMHEDENS ANSVAR. HVERKEN AXA ELLER ET AF GARANTIVIRKSOMHEDENS ANDRE ASSOCIEREDE SELSKABER ER JURIDISK ANSVARLIGE FOR FORPLIGTELSER VEDRØRENDE PRODUKTET/POLITIKKEN.

Lovgivningsmæssige oplysninger

 

Virksomhedsnavn Registreret nummer Registreringsland Hovedkontor
Financial Insurance Company limited  28100957 England Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5HR
Financial Assurance Company Limited 4873014 England Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5HR
Financial Insurance Company Limited – Danmark 20640405 Danmark Kirkebjerg Allé 86 b, 2605 Brøndby Danmark
Financial Assurance Company Limited – Danmark 28100957 Danmark Kirkebjerg Allé 86 b, 2605 Brøndby Danmark
Financial Insurance Services Group Limited 1670707 England Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5HR

 

AXA er det navn, som Financial Assurance Company Limited ("FACL") (registreret i England under nr. 4873014) og Financial Insurance Company Limited ("FICL") (registreret i England under nr. 1515187) driver virksomhed under.

De eneste pakkepr odukter, som FICL og FACL sælger, er dem fra forsikringsselskaber, der driver virksomhed i EU - medlemslandene, Norge og Schweiz. Ikke alle forsikringsgiverne angivet nedenfor giver oplysninger, tilbyder serviceydelser eller er til rådighed på dette website.

Klageansvarlig for AXA er Frank Andreassen, som du kan kontakte via e-mail: clp.dk.kundeservice@partners.axa, på tlf. 43 25 53 00 eller via almindelig post til vort kontor.

FICL og FACL er medlemmer af Financial Services Compensation Scheme (kompensationsordning for finansielle serviceydelser) oprettet i henhold til Financial Services and Markets Act 2000 (loven om finansielle serviceydelser og markeder) og Association of British Insurers (sammenslutningen af britiske forsikringsselskaber). Financial Insurance Company Limited Denmark, filial af Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesforsikringsselskab, CVR-nr.: 20640405 og Financial Assurance Company Limited Denmark, filial af Financial Assurance Company Limited, engelsk livsforsikringsselskab, CVR-nr.: 28100957.

AXA er begge filialers handelsnavn. Filialerne er registreret hos Finanstilsynet.