LOKALE

Du har købt en ØkonomiSikring gennem Privatsikring og dit lokale pengeinstitut, og du ønsker at anmelde ufrivillig arbejdsløshed eller fortsat ufrivillig arbejdsløshed.

Vigtigt – læs dette inden du udfylder anmeldelsen

  1. Vi beder dig udfylde hele anmeldelsen, og indsende den til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hurtigst muligt.
  2. Vær opmærksom på at fra du indsender din anmeldelse kan der gå flere uger før du hører fra os igen. Vi kan nemlig først behandle din sag når der foreligger fuld dokumentation fra din A-kasse på fulde 60 eller 30 dages sammenhængende arbejdsløshed / uarbejdsdygtighed.
  3. Forsikringspræmien skal fortsat betales i den periode, hvor du er arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig.

OBS: Hvis du har været på fordeling indenfor de seneste 6 måneder før du blev ledig, skal du indsende lønsedler for de seneste 12 måneder før du blev ledig.

Anmeld Arbejdsløshed

 

At vedlægge kopi af lønsedler for de seneste 3 mdr. før du blev ledig, en kopi af opsigelsen, en kopi af dagpengebrev fra A-kassen.

Download

Anmeldelsen skal indsendes til AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection hver gang du har været arbejdsløs i 30 dage.

Download

Ønsker du at gøre brug af din forsikring og anmelde en sag?

Når du anmelder din sag til os direkte her på vores website, kan du hurtigt få din anmeldelse behandlet. Her kan du også uploade supplerende dokumentation og følge din sag gennem hele processen.

Anmeld Skade Online